Værdigrundlag

Børnehusets menneskesyn

Mennesker er sociale, og det er i relationen og i samspillet med andre mennesker, vi udvikler os. Alle mennesker er med deres forskelligheder værdifulde og kan hver især bidrage til et udviklende fællesskab. Barnet er unikt og har ret til respekt, forståelse, omsorg og støtte til udvikling.

Børnehusets værdigrundlag

Vi har udvalgt forskellige værdier, som er grundlæggende i mødet med barnet.

Omsorg:Ansvarlighed og opmærksomhed for det andet menneske.

Det gør vi ved:

 • at være lyttende og opmærksomme på barnet
 • at opfylde barnets basale behov, hjælpe, støtte og trøste
 • at udvise empati

Anerkendelse:Den måde vi møder hinanden på i samspillet. Respekt for forskellighed, følelser og bevæggrunde.

Det gør vi ved:

 • at være bevidste om, hvordan vi møder barnet
 • at være bevidste om, hvordan vi kommunikerer
 • at se og lytte til barnet ud fra dets ståsted og hjælpe barnet med at sætte ord på
 • at vise barnet, at alle følelser er ok

Respekt:Forståelse for andre mennesker og forskelligheder.

Det gør vi ved:

 • at lytte og give plads til andres synspunkter og holdninger
 • at møde børn og familier med et åbent sind uden forbehold

Nærvær: Være helt tilstede i nuet.

Det gør vi ved:

 • at fordybe os i samspillet med barnet
 • at være lyttende og opmærksomme på barnet
 • at være til stede både fysisk og psykisk

Tryghed: Børnehuset skal være et rart og trygt sted at være. Forældre skal føle sig trygge ved at aflevere deres barn, og barnet skal føle sig trygt i forhold til andre børn og de voksne i huset.

Det gør vi ved:

 • At have en hverdag med faste rammer og tydelige voksne, der er til stede for børn og forældre
 • At være imødekommende overfor barnet og forældre
 
 • Omsorg
 • Anerkendelse
 • Respekt
 • Nærvær
 • Tryghed