Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

 

Velkommen som studerende I Dr. Louises Børnehus. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig. Det er en stor fordel at få studerende i praktik, både for at du kan lære noget af os, men samtidig for at vi kan lære noget nyt af dig. Derfor anbefaler vi dig at være åben for at modtage og give nye inputs og idéer. At være studerende hos os indebærer et fælles ansvar for læring, både som praktiker og teoretiker.

Dr. Louises Børnehus

Grønningen 2

7700 Thisted

Tlf. 97921136

Mail: info@drlouises.dk

Hjemmeside: drlouises.dk

Institutionsleder: Inge Hansen

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen: Elisabeth Eriksen

Præsentation af praktikstedet:

Dr. Louises Børnehus er beliggende på Grønningen 2 i Thisted. Børnehuset er den ældste institution i kommunen og blev oprettet som selvejende institution i 1955. I 1996 blev det til en integreret institution. Børnehuset blev pr. 1. Januar 2013 en privat institution med 66 børn fordelt på en vuggestuegruppe og tre aldersopdelte børnehavegrupper.

Børnehuset ligger i midtbyen i et kvarter med parcelhuse, boligblokke samt tæt lav bebyggelse. Vi har ideelle muligheder for udeaktiviteter, både på legepladsen, ved engarealet og i skoven ved Christiansgave. Ligeledes ligger børnehuset tæt på Limfjorden, og vi benytter gerne bussen til havet og de omkringliggende skove.

Børnehusets værdigrundlag:

Vi har udvalgt forskellige værdier, som er grundlæggende i mødet med børn og forældre:

Omsorg, anerkendelse, respekt, nærvær og tryghed.

Praktiske informationer:

Ansatte: Der er 12 fastansatte pædagoger og pædagogmedhjælpere. Derudover har vi løbende personer inde i jobtilbud og lign.

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 6.30-16.45 og fredag kl. 6.30-16.00

Børnehuset er lukket mellem jul og nytår, dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt uge 29.

 

Vejleder har en pædagogisk grunduddannelse og været på kursus i vejledning.

Vejleder er Elisabeth Eriksen

Arbejdstid 1. praktik: 30 timer ugentlig

Arbejdstid 2. og 3. Praktik: 32,5 timer ugentlig. På den måde optjener den studerende til studiedage.

Derudover vil der være personalemøder og andre aktiviteter, du har mødepligt til. Disse timer vil du kunne bruge til afspadsering på et andet tidspunkt.

Uddannelsesplan.doc