Sprogarbejde

Sprogvurdering:

Alle børn mellem 2,10 og 3,4 år får lavet en sprogvurdering ud fra systemet Rambøll Sprog.
Børnehusets sprogpædagog foretager denne vurdering, som består af nogle små lege og billeder, barnet skal fortælle om.
Sprogvurdering af to-sprogede foretages ligeledes af børnehusets sprogpædagog. Inden skolestart bliver alle to-sprogede børn sprogvurderet af kommunens sprogkonsulent.

Sprogstimulering af børn:

 

  • Vi samtaler med barnet
  • Vi holder samling, hvor sproget kommer i fokus gennem sang, rim og remser, fortællinger og dialogisk oplæsning. Vi opfordrer barnet til at fortælle om egne oplevelser, og vi tager relevante emner op til debat
  • Vi sætter fokus på bogstaver og tal for de kommende skolebørn, eller når barnet viser interesse for det
  • Vi laver målrettede aktiviteter, der er tilpasset barnets sproglige udvikling
  • Vi har et bibliotek med bøger passende til alle aldersgrupper. Bøgerne bliver brugt af personalegruppen dagligt til højtlæsning og dialogisk oplæsning. Vi opfordrer forældrene til at låne bøgerne med hjem og læse højt for deres børn


Børnene vil efter behov modtage særlig sprogstøtte. Det betyder, at de sammen med en pædagog, arbejder med aktiviteter, der støtter deres sprogtilegnelse.

 
 
  • Samtale
  • Dialogisk oplæsning
  • Sætte ord på dagligdagen
  • Rim og remser
  • Sang og musik