Traditioner

Traditioner skaber grobund for social forståelse og fællesskab, og derfor er det vigtigt for os at have traditioner i Dronning Louises Børnehus i Thisted.

Året igennem har vi følgende faste traditioner

Februar

Fastelavn, hvor vi slår katten af tønden. Alle voksne og børn, der vil, er udklædte. Vi inviterer forældre til at deltage.

Marts

Børnehuset har fødselsdag. Vi fejrer dagen med hejst flag, sang og lidt lækkert til børn og voksne i huset.

Vi holder en afslutningsfest for de ældste børn, der skal i mini SFO 1. april.

Maj/Juni

Arbejdsaften, hvor børn, forældre og personale hjælper hinanden med vedligeholdelse af børnehuset. Der er fællesspisning og hyggeligt samvær.

Juni

Sommerudflugt, hvor vi alle tager fra huset på en heldagsudflugt ud i det blå.

September

Høstfest, hvor børnene medbringer forskellige frugter, grøntsager, blomster og korn. Vi tilbereder et måltid af ingredienserne, pynter et fint høstklædt bord, spiser sammen og snakker sammen om de forskellige produkter.

Indianertur med overnatning for de kommende skolebørn.

Oktober

Forældremøde, hvor bestyrelsen fremlægger deres evaluering af året. Vi har forældrevalg til bestyrelsen, og der kan være forskelligartede oplæg.

Fællesspisning for alle børn, forældre og søskende. Det er en hyggelig aften, hvor alle forældre har mulighed for at lære hinanden at kende. Forældrebestyrelsen er medarrangør af festen.

November

En weekend i slutningen af november er der tradition for at finde julenissen i Tved. Vi kører i hestevogn og kommer via et nisseløb forbi vores Hindbærhytte. Vi serverer varm kakao og lune æbleskiver til alle.

December

Den første fredag i december inviterer vi til bedsteforældredag. Der er planlagt forskellige aktiviteter f.eks. juleklip, lave juledekorationer og bage pebernødder.

Børnehuset deltager i en julegudstjeneste i kirken, og bagefter serverer vi risengrød hjemme i børnehuset.

En af de sidste dage inden juleferien holder vi julefrokost sammen med børnene.

Bestyrelsen inviterer børn og forældre til gløgg og æbleskiver en eftermiddag i december.