Hvem er vi?

Dronning Louises Børnehus i Thisted er et sted med en særlig historie. Børnehuset stammer fra det første børneasyl i Thisted, og det nuværende hus blev bygget på Grønningen i 1956.

Nogle børns bedsteforældre har selv gået her og kan huske frøken Knudsen med de røde læber, der selv boede på 1. sal. Børnehuset har stærke rødder, og der knytter sig mange gode fortællinger til stedet, som vi er stolte af.

Børnehuset er en privat institution - med både vuggestue og børnehave. Det betyder, at vi har en høj grad af selvbestemmelse. Vi har rig mulighed for at ”gribe dagen”, når en chance byder sig.

”Der kan være meget kort vej fra tanke til handling – hvis det giver mening for os.”

Personalet føler ejerskab til stedet, og vi har en tæt og god relation til hinanden. Samtidig er vi bevidste om, at vi er fælles om en professionel opgave i det daglige.

 

Normering og faglighed

Kvalitet i dagtilbud handler om, at der er mange voksne til stede.

I Dr. Louises Børnehus har vi valgt en god personalenormering med et højt fagligt niveau.

Således er der tre børn pr. voksen i vuggestuen og seks børn pr. voksen i børnehaven.

Vi har fokus på at flytte os rent fagligt hele tiden, og derfor er vi ofte på kurser og efteruddannelse. Vi har altid en-to studerende.

Personalegruppen tæller 16, heraf er 14 beskæftiget med pædagogik.

Foto 3
Foto 4

Mangfoldighed

Dr. Louises Børnehus ligger på Grønningen centralt i Thisted. Nærområdet omfatter Refsvej, Højtoftevej og Havrevej – et kvarter, der nu er kategoriseret som ”særligt belastet”. Det betyder, at kun 30 procent af børnene i børnehuset må indskrives fra dette boligområde.

Børnehuset er åbent for familier fra hele Thisted og omegn.

Vores holdning er, at børnehuset gerne må afspejle det samfund, der omgiver os. Vi har altid opfattet mangfoldighed positivt. Det giver os en glæde i hverdagen at favne familier med vidt forskellig baggrund. Når man har stærke rødder, har man også rum til at favne dem, der lever på en anderledes måde end de fleste.