Bestyrelsen

Dronning Louises Børnehus i Thisted er en privat daginstitution, og det er derfor bestyrelsen, der varetager den overordnede ledelse. Bestyrelsen har det økonomiske og juridiske ansvar.

Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Forældre er gennem bestyrelsen sikret indflydelse på:

 • Principper for daginstitutionens arbejde
 • Principper for anvendelse af budgetrammen
 • Indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personalet i institutionen

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men hvert år efter regnskabsafslutning inviterer Børnehuset bestyrelsen på middag.

 

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 6 stemmeberettigede medlemmer.

De 5 af medlemmerne er forældrevalgte. De vælges på et forældremøde afholdt inden udgangen af september måned. Forældrerepræsentanterne er valgt for 2 år af gangen.

Der vælges to suppleanter blandt forældrene. Suppleanterne er valgt for et år af gangen.

1 medlem er den kirkebogs førende sognepræst i Thisted eller en person med interesse for bestyrelsesarbejdet, udpeget af menighedsrådet.

Derudover vælges 1 medlem blandt personalet. Denne person har ikke stemmeret. Personalerepræsentanten er valgt for 2 år af gangen.

Børnehusets ledelse deltager i bestyrelsen uden stemmeret.

Bestyrelsens arbejde foregår i form af ca. 6 årlige bestyrelsesmøder, hvor man ud fra en aktuel dagsorden gennemgår f.eks. økonomiske forhold, pædagogiske udfordringer, kompetenceudvikling af personalegruppen, profilering af børnehuset og lukkedage. Der diskuteres og træffes beslutninger. 

 • Damir Lumanovic - Formand
 • Nanna Thinggaard - Næstformand
 • Marie Guld
 • Janni Munch Vestergård
 • Sigurd Kassow Morsby
 • Lene Petersen - Medarbejderrepræsentant
 • Lotte Vilsen - Souschef
 • Elisabeth Bækgaard Eriksen - Leder