Pædagogisk filosofi

Læring i alle samspilssituationer

Vi er meget bevidste om, at alle situationer, hvor barnet er i samspil med andre, danner grundlag for læring og udvikling.

”Der er lige så meget læring i at komme i regntøj som at lave en sangleg”.

Vi inddrager læreplanstemaerne, krop og bevægelse, sprog, udeliv, kultur og æstetik, personlig udvikling og sociale kompetencer løbende i hverdagen. 


Spontanitet

Vi har planlagte aktiviteter, men samtidig synes vi, det er vigtigt at være spontane og gribe de muligheder, som øjeblikket giver. Det kan være, at børnene bliver optaget af de regnorme og bænkebidere, der dukker frem under en krukke, der flyttes. Så går vi ned til hønsene med dem, og ser, hvad der sker. Det kan være, at Elisabeth griber sin guitar, fordi et par børn er begyndt at synge en sang. Hvis vi er på vej til Hindbærhytten, kan det være, vi kommer forbi et spændende vandhul med masser af liv, og så bliver vi der og udforsker det.

Læs mere om sang og musik i børnehuset her 

Foto 5
Foto 8

Legen og barnets perspektiv

Legen har en vigtig betydning for barnets udvikling og læring. Vi tager gerne udgangspunkt i det, der optager børnene. Hvis flere i gruppen er vilde med at lege Mc Donalds, kan vi tegne store M’er og pengesedler. På den måde kan vi lege med bogstaver og tal.

Hvis børnene er gået i gang med at bygge skibe i træværkstedet, så kan vi tage ud til Klitmøller Å og sejle med dem på en kommende turdag. Det kan lynhurtigt arrangeres.


Dannelse

Børnene skal lære, hvordan man opfører sig over for hinanden og fremmede. Vi er meget tydelige om, hvad vi mener. Man siger ikke frække ord til postbuddet. Men det er dejligt at blive sagt goddag til.

Vi voksne er rollemodeller og bevidste om at være i positiv dialog, når vi møder andre mennesker – både hjemme i børnehuset og på turene ud af huset.

Dannelse er også at lære at være opmærksom på hinandens behov. Vi voksne hjælper børnene til at se, hvordan man nemt kan hjælpe andre.

Læs mere om sprog og læring her