Ferie

Vi forventer, at alle børn holder minimum 3 ugers ferie i sommerperioden og yderligere minimum 3 uger fordelt over resten af året. Børn har ret til at holde ferie sammen med sin familie.

I forbindelse med ferie skal der gives besked, om barnet kommer eller holder ferie. Det letter planlægningen af personalets ferie-afholdelse, så ressourcerne kan udnyttes bedst muligt.

I ferieperioder med få børn er grupperne samlet, og der vil nødvendigvis ikke altid være en voksen fra den gruppe, barnet er tilknyttet.

Personalet og bestyrelsen har besluttet, at der ændres på forplejningen i ferieugerne. Det vil sige, at børnene skal have madpakker med hver dag i uge 7, 30, 31 og 42.

DR Louises Børnehus 37