Ferie

Vi forventer, at alle børn holder minimum 3 ugers ferie i sommerperioden og yderligere minimum 3 uger fordelt over resten af året. Børn har ret til at holde ferie sammen med sin familie.

I forbindelse med ferie skal der gives besked, om barnet kommer eller holder ferie. Det letter planlægningen af personalets ferie-afholdelse, så ressourcerne kan udnyttes bedst muligt.

I ferieperioder med få børn er grupperne samlet, og der vil nødvendigvis ikke altid være en voksen fra den gruppe, barnet er tilknyttet.

 

DR Louises Børnehus 37