Ferie

 

I forbindelse med ferie skal der gives besked, om barnet kommer eller holder ferie. Det letter planlægningen af personalets ferie-afholdelse, så ressourcerne kan udnyttes bedst muligt.

I ferieperioder med få børn er grupperne samlet, og der vil nødvendigvis ikke altid være en voksen fra den gruppe, barnet er tilknyttet.

Personalet og bestyrelsen har besluttet, at der i 2020 ændres på forplejningen i ferieugerne. Det vil sige, at børnene skal have madpakker med hver dag i uge 7, 30, 31 og 42.

DR Louises Børnehus 37