Praktiske informationer

Indmeldelse i børnehuset:

Optagelse i børnehuset sker i henhold til anciennitet på ventelisten, dog under hensyntagen til, at søskende til nuværende børn har fortrinsret til institutionens pladser.

Optagelse på ventelisten sker ved personlig henvendelse i børnehuset.

Udmeldelse:

Når barnet skal udmeldes af børnehuset, er der to måneders opsigelse fra d. 1. eller 15. i måneden. Udmeldelse sker til børnehusets ledelse.

Børn fra vuggestuen flyttes automatisk i børnehaven, hvis ikke andet er aftalt.

Fødselsdag:

Vi holder gerne fødselsdag for barnet i børnehuset eller tager til fødselsdag i hjemmet med gruppen. Planlægningen sker sammen med personalet i gruppen.

Turdage i grupperne:

Grupperne tager på tur ud af huset hver uge. Den enkelte gruppe har en fast turdag. På turdage skal barnet medbringe en lille rygsæk med madpakke og drikkedunk. Barnet skal have passende tøj på/med, da vi tager på tur i al slags vejr. Yderligere informationer om turen findes på gruppens opslagstavle.

Ferie:

I forbindelse med ferie skal der gives besked, om barnet kommer eller holder ferie. Det letter planlægningen af personalets ferieafholdelse, så ressourcerne kan udnyttes bedst muligt.

I ferieperioder med få børn er grupperne samlet, og der vil nødvendigvis ikke altid være en voksen fra den gruppe, barnet er tilknyttet.

Alkoholpolitik:

I børnehuset har vi valgt, at alkohol ikke er en del af dagligdagen. Derfor må der ikke nydes alkohol i forbindelse med forskellige arrangementer i børnehuset.

Vi drager omsorg for vores børn, forældre og medarbejdere ved at have en øget opmærksomhed på fravær og den generelle trivsel, herunder alkoholvaner.

Ved forældresamtaler i børnehuset kan vi spørge ind til alkoholvaner samt tilbyde forskellige løsninger og kontaktmuligheder.

Børnehuset har en netværksperson, som har været på kursus i børn og misbrugsfamilier. Netværkspersonens opgave er at videregive informationer og viden omkring børn i familier med alkoholproblemer samt rådgive forældre.

Elisabeth Eriksen er netværksperson.

 
 

Forældrebetaling:

Vi følger de kommunale takster 2019:

 

Vuggestue pr. mdr. i 11 mdr. 3.778 kr.

§ 27b. Vuggestue 30 timer ugentlig pr. mdr. i 11 mdr. 2.834 kr.

 

Børnehave pr. mdr. i 11 mdr. 1.889 kr.

Madordning pr. mdr. i 11 mdr. 520 kr

I alt for børnehave 2.409 kr.

§ 27b. Børnehave 30 timer ugentlig pr. mdr. i 11 mdr. 1.937 kr.

 

Juli måned er betalingsfri