Sang og Musik

Vi bruger sang og musik som en naturlig del af dagligdagen:

  • Vi synger hver dag til samling
  • Vi har fællessang hver fredag for hele børnehuset 
  • Vi bruger guitaren ude på legepladsen
  • Vi laver sanglege og synger sange med fagter
  • Vi spiller på instrumenter

 

Sang og musik er et pædagogisk redskab, der er med til at udvikle barnets sprog, motorik og sociale kompetencer. Når vi synger, spiller og danser sammen, oplever vi at være en del af et fællesskab.

 

 

 

Sang og musik - et pædagogisk redskab til:

  • Glæde 
  • Fællesskab
  • Udvikling