Hverdagen i huset

Dagen begynder i fællesrummet kl. 06.30 hver morgen, hvor der er mulighed for at få morgenmad indtil kl. 8.00. Vi hilser godmorgen, giver beskeder og vinker farvel til forældre.

Efter morgenmaden er formiddagen afsat til forskellige gruppeopdelte aktiviteter. Vi tager på tur ud af huset, har musik, rytmik, motorik, sprogstimulering og kreative aktiviteter. Grupperne hjælper på skift i køkkenet og deler også opgaven med at pleje og passe børnehusets dyr.

Inden vi spiser frokost, holder vi samling gruppevis. Barnet oplever i samlingsstunden vigtigheden af at kunne lytte, vente på tur og at udtrykke sig i større grupper. Vi synger sammen, og personalet har mulighed for at vende forskellige emner sammen med børnene.

Fredag formiddag inden frokost mødes alle i fællesrummet til fællessang for at ønske hinanden god weekend.

Efter frokost sover de yngste middagssøvn. Vuggestuebørnene sover i det fri i hver deres barnevogn. Børnehavebørnene, som har behov for en søvn, puttes i soverummet på 1. sal.

Resten af børneflokken leger på legepladsen, som er adskilt mellem vuggestue og børnehave med mulighed for at komme ind til hinanden. Vi har en stor og attraktiv legeplads med mange forskellige og udfordrende muligheder. Vi har et spændende terræn med gode cyklebaner, bålplads, klatrestativer samt en god beplantning, der giver mulighed for at klatre, at gemme sig samt at lege i små grupper. Der er en fodboldbane, hvor børn og voksne kan dyste mod hinanden i boldspil. På legepladsen har barnet adgang til vand det meste af året, det leger med mudder, bygger kanaler, søer og sandslotte i sandkassen. I vores udendørs værksted kan barnet snitte, hamre og save. Vi har høns og kaniner, og barnet lærer at omgås dyr og have et medansvar for pasningen af dyrene.

Vi opfordrer barnet til at være aktivt og deltage i de daglige gøremål f.eks. feje, rydde op, fodre dyr m.m. Vi planter, vander og plejer vores legeplads, så der er rart at være.

Kl. 14.00 spiser vi frugt. De dage, hvor vejret er fint, bliver vi ude det meste af eftermiddagen. Ellers går vi indenfor og leger i salen eller grupperummene, indtil børnehuset lukker.